خرابی تلویزیون ال جی

خرابی تلویزیون ال جی

خرابی تلویزیون ال جی

خرابی تلویزیون ال جی شما را وادار می کند در جست و جوی یک تیم پشتیبانی تلویزیون ال جی حرفه ای باشید، تلویزیون را می توان مهم ترین وسیله سرگرمی مردم دانست.

تماشای برنامه ها و كانال های مختلف تلویزیونی، اطلاع از اخبار روز، لذت دیدن يک فیلم سینمایی به همراه خانواده و یا شنیدن موسیقی با استفاده از سیستم سینمای خانگی تلویزیون، از جمله تفریحات و سرگرمی هایی است كه بسیاری از ما را به خود مشغول می كند.

از این رو وجود عیب و مشکل در تلویزیون و یا خرابی تلویزیون به نوعی كه استفاده از آن با اشكال مواجه شود، بسیار ناخوشایند و طبیعتا کلافه كننده خواهد بود. مخصوصا كه بررسی تلویزیون به دلیل ماهیت الکترونيکی این تلویزیون كار آسانی نیست و از هر کسی بر نمی آید.

در این مقاله از سرویس تی وی، به کمک کارشناسان مجرب تعمیر تلویزیون این پشتیبانی، قصد داریم تا بسیاری از اشكالات شایع تلویزیون های امروزی را برای شما بیان كرده و بررسی تلویزیون و راه حل خرابی تلویزیون و حل اشكالات آن را آموزش دهیم.

مشکلات رایج و خرابی تلویزیون ال جی

مشکلات صدای تلویزیون ال جی

قطع شدن صدای تلویزیون ال جی در حاليكه سیستم پخش صدای آن هنوز فعال است، مشکلی بوده كه غالبا در مدل های سری LN ال جی ایجاد می یابد.

این مشکل به ویژه در تلویزیون هایی بیشتر بوده كه از مبادی غیررسمی کشور و به صورت قاچاق وارد می شوند. تلویزیون هایی كه در میان عموم، با نام تلویزیون های بانه ای از آن ها یاد می شود.

در هر حال مشکل قطع شدن تصویر تلویزیون ال جی به دلیل مشکل در بخش بک لایت تلویزیون بوده و يک ضعف كارخانه ای به شمار می آید.

بررسی علت قطع شدن تصویر تلویزیون ال جی

اگر تلویزیون ال جی شما دچار اشكال قطعی تصویر شده است، علت ایجاد این مشکل را باید در قطعاتی جستجو كرد كه به نحوی در تولید تصویر دخیل می باشند.

اگر تلویزیون شما تصویر ندارد اما صدا دارد، این به معنای آن بوده كه تنها بخش های دخیل در تصویر دچار مشکل شده اند و تلویزیون در بخش صدا اشكالی ندارد. برای مثال اگر تلویزیون LED شما تصویر دارد اما صدا ندارد، ممكن است این مشکل به دلیل وجود خرابی در نور پس زمینه ایجاد شده باشد.

همانگونه كه می دانید در تلویزیون های LED، نوری از پشت به صفحه نمایش تلویزیون تابیده می شود و باعث می شود كه تصویر در نمایشگر تلویزیون قابل دیدن شود.

حال اگر لامپ های LED تلویزیون دچار خرابی گردند، تصویر تلویزیون هم دچار خرابی می شود. در این حالت اگر چه تصویر تلویزیون قطع شده است اما تلویزیون صدا دارد و سایر كاركردهای آن به صورت عادی انجام می شود.

با توجه به این توضیحات می توان نتیجه گرفت كه قطعی تصویر در غالب موارد به دلیل خرابی بک لایت (در تلویزیون های LCD، LED و…) اتفاق می افتد.

تلویزیون های ال جی با بیشترین میزان قطعی تصویر تلویزیون

تجربه كارشناسان تعمیر تلویزیون نشان داده كه در میان تلویزیون های ال جی، بعضی از سری های تولیدی، بیشتر دچار این مشکل یعنی قعطی در تصویر می گردند.

در میان تلویزیون های ال جی مدل هایی مانند LN، LB، LY، LS بیشتر از دیگر تلویزیون ها دچار این مشکل می شوند. خرابی قطعی تصویر تلویزیون در این تلویزیون ها به مشکل مختلفی خود را نشان می دهد كه عبارت است از:

خرابی و قطعی تصویر در سری LN تلویزیون ال جی

علتی كه در این مدل تلویزیونها سبب قطعی تصویر شود، اتصالی کوتاه لامپ است. این اتصالی کوتاه در آخر سبب تاريکی و قطع شدن تصویر تلویزیون می شود.

با قطع شدن اولین لامپ مدارات سری جریان در مدار بک لایت قطع می شود. پس از این اتفاق، تصویر در يک لحظه روشن شده و چشمک می زند و مجددا قطع می شود.

خرابی و قطعی تصویر سری LB تلویزیون ال جی

خرابی در این مدل شباهت زیادی به سری LN دارد با این تفاوت كه لامپ های استفاده شده در این مدل بیشتر دچار اتصالی کوتاه می شوند. اتصالی پیش امده سبب خاموش شدن لامپ می شود و در آخر موجب می شود كه بقیه لامپ ها روشن بمانند و لكه تاريکی در تصویر دیده شود.

خرابی و قطعی تصویر سری LY تلویزیون ال جی

ساختار این مدل تلویزیون بسیار شبیه به سری LB است. با این وجود ورودی این مدل به بخش تعمیر تلویزیون به دلیل قطعی تصویر بسیار کمتر از سری LB است.

خرابی و قطعی تصویر سری LS تلویزیون ال جی

بک لایت بكاررفته در این مدل تلویزیون از نوع يکطرفه است. لامپ های بک لایت در دسته های 20 عددی تفکيک شده و كنترل هر يک از آن ها توسط يک مدار انجام می شود.

اشكال قطعی تصویر در این مدل تلویزیون ها عمدتا به صورت زمانی بوده و برای مثال بعد از چند دقیقه كار كردن اتفاق می افتد. یعنی تلویزیون چند دقیقه درست كار می كند و بعد از آن به سبب قطعی نور بک لایت، تصویر تلویزیون هم قطع می شود.

نشانه های خرابی بک لایت تلویزیون

خرابی بک لایت تلویزیون در هر يک از این مدل ها معمولا به صورت مشخصی ایجاد می شود كه عبارتند از :

قطع شدن تصویر تلویزیون ممكن است در چند حالت اتفاق بیفتد. خرابی لامپ ها در چند حالت ایجاد می شود كه در يک حالت باعث می شود لامپ خراب خاموش شود ولی بقیه لامپ ها روشن بمانند.

در این حالت تصویر کلی تلویزیون قطع نمی شود اما در محل لامپ خاموش در تصویر، تاريکی دیده می شود. در حالت دیگر خرابی لامپ ها، جریان کلی مدار هم قطع می شود و تولید نور بک لایت متوقف می شود.

با قطع شدن نور بک لایت تصویر دیده نمی شود اما سایر كاركرد های تلویزیون مانند پخش صدا و یا كاركردن كنترل به صورت عادی انجام می شود.

قطع شدن تصویر تلویزیون ال جی با وجود پخش صدا و راه حل

مشکل قطع شدن تصویر در تلویزیون های ال جی بیشتر در سری LN پدید می آید؛ این مشکل بیشتر ناشی از ضعف تلویزیون در بخش بک لایت و برد پاور بوده كه در آخر منجر به سوختن لامپ های LED این تلویزیون ها می شود.

آن دسته از تلویزیون های سری LN كه دچار چنین مشکلی می گردند نیاز به اِعمال تغییراتی در بخش برد پاور تلویزیون دارند تا اشكال آن ها رفع شود؛ تعمیر برد پاور سبب می شود تا خرابی پدید آمده مجددا تكرار نشود.

دارندگان این محصول توجه داشته باشند كه تعمیر بک لایت تلویزیون های LED يک از متداول ترین تعمیر در زمینه تعمیر تلویزیون بوده و به منظور جلوگیری از تكرار خرابی باید در گام نخست اشكالاتی كه باعث خرابی می شود، حل شود.

چگون می توان اشكال قطعی تصویر تلویزیون ال جی در حاليكه صدا دارد را رفع كرد؟

در زمان ایجاد این مشکل، معمولا يک بخش از تصویر تلویزیون هال LED تیره تر می شود كه این امر ناشی از خرابی لامپ های LED تلویزیون است.

در غالب موارد، تعداد لامپ های معیوب به مرور بیشتر شده و با سوختن كامل يک لامپ سری، تصویر تلویزیون كاملا قطع می شود.

تلویزیون های ۴۷ اینچ ال جی معولا دارای دو سری LED می باشند كه بعد از خرابی يک سری وقتی تلویزیون روشن می شود، این سری از لامپها، يک لحظه روشن شده و مجددا به دلیل خرابی، تلویزیون پروتکت كرده و تصویر قطع می شود.

آن دسته از تلویزیون های سری LN كه دچار چنین مشکلی می گردند نیاز به اِعمال تغییراتی در بخش برد پاور تلویزیون دارند تا اشكال آن ها رفع شود؛ تعمیر برد پاور سبب می شود تا خرابی پدید آمده مجددا تكرار نشود.

حل مشکل قطعی تصویر تلویزیون ال جی

تعمیر تلویزیون ال جی يکی دیگر از خدمات تخصصی ارائه شده در این پشتیبانی است كه با رعایت همه پارامترهای ضروری و تخصصی این زمینه انجام می پذیرد.

سرویس های مرتبط با این تلویزیون به دست مهندسانی انجام می پذیرد كه با حضور در دوره های تخصصی تعمیر، تسلط كاملی بر ساختار فنی و نرم افزاری همه تلویزیون های ال جی یافته اند و قادر می باشند تا با استفاده از جدیدترین متدها و ترفندهای تعمیر مشکلات ایجاد شده در این تلویزیون ها را مرتفع سازند.

شما كاربران گرامی می توانید در صورت ایجاد هر مشکل و خرابی در هريک از مدلهای تلویزیون ال جی از جمله مشکل قطعی تصویر تلویزیون ال جی با وجود پخش صدا به پشتیبانی تعمیر ال جی مراجعه كنید و شاهد حل مشکلات پیش آمده در تلویزیون خویش باشید.

پشتیبانی تلویزیون ال جی

پشتیبانی ال جی با توجه به گستردگی محصولات این کمپانی در سطح کشور همه تلاش خود را به كاربسته تا با همكاری جمعی از مهندسان زبده و ماهر به ارائه بالاترین سطح کیفی خدمات در زمینه فروش و تعمیر محصولات ال جی بپردازد.

پشتیبانی ال جی در بخش «فروش» به عرضه همه تولیدات این کمپانی و در بخش «خدمات پس از فروش» به ارائه همه خدمات تخصصی تعمیر و بازسازی محصولات ال جی می پردازد.

همه خدمات ارائه شده در این پشتیبانی با همكاری كارشناسانی صورت می گیرد كه دارای تخصص فنی و نظری در زمینه فعالیت خویش می باشند. واحدهای تخصصی تعمیر ال جی در بخش زیر معرفی گشته اند.

شما كاربران گرامی می توانید در صورت ایجاد هر مشکل و خرابی در هريک از مدلهای تلویزیون ال جی از جمله مشکل قطعی تصویر تلویزیون ال جی با وجود پخش صدا به پشتیبانی تعمیر ال جی مراجعه كنید و شاهد حل مشکلات پیش آمده در تلویزیون خویش باشید.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دسته‌ها
برچسب‌ها
اتصال تلویزیون سونی به اینترنت تعمیرات تلویزیون ال جی تعمیرات تلویزیون سامسونگ تعمیرات تلویزیون سونی تعمیر بک لایت تعمیر بک لایت تلویزیون تعمیر بک لایت تلویزیون سونی تعمیر تلویزیون ارزان تعمیر تلویزیون ال جی تعمیر تلویزیون ال جی در منزل تعمیر تلویزیون در منزل تعمیر تلویزیون سامسونگ تعمیر تلویزیون سامسونگ کرج تعمیر تلویزیون سونی تعمیر تلویزیون سونی در منزل تعمیر تلویزیون سونی در کرج تعمیر مین برد تلویزیون سونی تعمیر پاور تلویزیون تعمیر پنل تلویزیون تعمیر پنل تلویزیون سونی تلویزیون ال جی تلویزیون سامسونگ خاموش شدن تلویزیون خاموش شدن تلویزیون سامسونگ خاموش شدن تلویزیون سونی خاموش و روشن شدن تلویزیون سامسونگ روشن نشدن تلویزیون ال جی سرویس تلویزیون شماره تعمیر تلویزیون علت خاموش شدن تلویزیون سونی فروش قطعات تلویزیون سونی قیمت تعمیر تلویزیون نمایندگی تلویزیون ال جی نمایندگی تلویزیون ال جی در تهران نمایندگی تلویزیون سامسونگ نمایندگی تلویزیون سامسونگ تهران نمایندگی تلویزیون سونی هزینه تعمیرات تلویزیون سونی هزینه تعمیر تلویزیون هزینه تعمیر تلویزیون سامسونگ وصل کردن تلویزیون سونی به اینترنت پشتیبانی تلویزیون ال جی پشتیبانی تلویزیون سامسونگ پشتیبانی تلویزیون سونی پنل تلویزیون ال جی